Δημιουργία ασκήσεων τύπου "Συμπληρώστε τα κένα"

1. Αντιγράψτε το επιθυμητό σας κείμενο εδώ:2. Επιλέξτε την λέξη (διπλό κλικ πάνω της) που θέλετε να αντικαταστήσετε με κενό και έπειτα
πατήστε το κουμπί "προσθήκη".

 4. Επαναλαβετε σε τυχαία σειρά για όσες λέξεις θέλετε και έπειτα πατήστε το κουμπί "Δημιουργία"!